กติกาการแข่งขัน PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 02 กันยายน 2010 เวลา 12:31 น.

หัวข้อ

 1. แนวทางการแข่งขัน
 2. สนามแข่งขัน: โครงสร้างและลักษณะเฉพาะ
 3. รายละเอียดของกระทงและอุปกรณ์แข่งขันอื่นๆ
 4. เกมการแข่งขัน
 5. ภารกิจการแข่งขัน และข้อบังคับทั่วไป
 6. การ Retries หุ่นยนต์
 7. การตัดสินผู้ชนะ
 8. ข้อควรระวังในการออกแบบหุ่นยนต์และการพัฒนา
 9. การกระทำผิดกติกา
 10. การถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 11. ความปลอดภัยของหุ่นยนต์
 12. ทีมที่เข้าแข่งขัน
 13. เรื่องอื่นๆ

 

1. แนวทางการแข่งขัน

ทีมเข้าแข่งขันแต่ละทีมสร้างหุ่นยนต์ทั้งหมดไม่เกิน 3 ตัว ประกอบด้วย หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) และ หุ่นยนต์อัตโนมัติ 1 หรือ 2 ตัว (Automatic Robots) หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) ต้องทำภารกิจแรกให้สำเร็จด้วยการหยิบกระถางธูป (Joss Stick Pots) จำนวน 3 กระถางจาก จุดวางชิ้นงาน (Storage Points) ของกระถางธูป นำไปวางไว้บนเสา (Poles) ในบริเวณ Common Zone ก่อนการทำภารกิจอื่นๆ หลังจากนั้นหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) นำ ฐานต้นเทียน (Candle Base) ไปวาง ณ จุดตกแต่ง (Decoration Point) ที่อยู่บน ศาลา (Sala) หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) นำ ธูป (Joss Sticks) จาก Common Zone เตรียมไปใช้ในการประกอบกระทง (Krathong)

หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) นำกลีบกระทง (Krathong Petals) และดอกไม้ (Flowers) จาก จุดวางชิ้นงาน (Storage Points) ไปวางบนเสา (Poles) ณ จุดเตรียมการ (Preparation Points) หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) จะทำการประกอบกระทง (Krathong) ด้วยการนำ กลีบกระทง (Krathong Petal) และ ดอกไม้ (Flower) อย่างละ 1 ชุด ไปสวมลงบน ฐานต้นเทียน (Candle Base) ซึ่งอยู่บนศาลา (Sala) ภายหลังจากที่หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) ทำภารกิจนี้เสร็จ หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) จึงจะสามารถนำ ธูป (Joss Sticks) จำนวน 3 ดอก ไปเสียบลงไปในกระทง (Krathong) หลังจากนั้น หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) ยกกระทงที่ประกอบเสร็จ นำไปปล่อยลงใน แม่น้ำ (River Surface) ในฝั่งของตนเอง โดยห้ามมิให้ชิ้นส่วนใดๆของหุ่นยนต์ทุกตัวสัมผัสกับแม่น้ำ (River Surface)

ท้ายสุด หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) เพียง 1 ตัว จะนำเปลวเทียน (Candle Light Flame) ไปปล่อยเพื่อสวมลงบนต้นเทียน (Candle) บนกระทง (Krathong) ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำ (River Surface) โดยห้ามมิให้ชิ้นส่วนใดๆของหุ่นยนต์ทุกตัวสัมผัสกับแม่น้ำ (River Surface) และกระทง (Krathong) ที่ประกอบเสร็จเแล้ว ทีมใดที่สามารถปล่อยเปลวเทียน (Candle Light Flame) ลงบนต้นเทียน (Candle) ได้สำเร็จก่อน ทีมนั้นเป็น ฝ่ายชนะ เรียกว่า “ลอยกระทง”

ถ้าไม่มีทีมใดทำ “ลอยกระทง” ได้ภายใน 3 นาที จะใช้คะแนนมาพิจารณาทีมชนะ

การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ สีแดงและสีน้ำเงิน การแข่งขันจะใช้เวลาทั้งหมด 3 นาที


2. สนามแข่งขัน: โครงสร้างและลักษณะเฉพาะ

 1. สนามแข่งขันมีพื้นที่ขนาด 12,000 x 12,000 มม. ขอบสนามล้อมรอบด้วยรั้วไม้สูง 100 มม. หนา 50 มม. สนามแข่งขันแบ่งพื้นที่สำหรับสองทีมออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันโดยกั้นด้วยรั้วไม้ที่มีความสูง 100 มม. หนา 50 มม. ทีมที่เข้าแข่งขันแบ่งเป็น ฝ่ายสีแดง และ สีน้ำเงิน (รูปประกอบ 1-4)
 2. เส้นสีขาวในสนามทำจาก สติกเกอร์ชนิดไม่สะท้อนแสง มีความกว้างเท่ากับ 30 มม.
 3. พื้นที่แข่งขันประกอบด้วย Common Zone, ศาลา (Sala), แม่น้ำ (River Surface), Start Zones, จุดเตรียมการ (Preparation Points) และ จุดวางชิ้นงาน (Storage Points)
  1. Common Zone เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 500 มม. ยาว 3,500 มม. ทาด้วยสีเขียวอ่อน ตรงเส้นกึ่งกลางมีเสา (Poles) จำนวน 6 ต้นตั้งอยู่สำหรับวางกระถางธูป (Joss Stick Pots) โดยมีระยะห่างระหว่างเสาเท่ากับ 500 มม. แต่ละทีมสามารถนำธูปได้ไม่เกิน 9 ดอก จาก Common Zone เพื่อใช้ประกอบกระทง
  2. ศาลา (Sala) เป็นพื้นยกระดับที่มีความสูง 300 มม. กว้าง 4,000 มม. ยาว 5,000 มม. พื้นที่ ศาลา (Sala) แบ่งสำหรับแต่ละฝ่าย 2 ส่วนเท่ากัน เป็นสีแดง และ สีน้ำเงิน แต่ละส่วน ประกอบด้วยจุดตกแต่ง (Decoration Point) ซึ่งเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 510 มม. ล้อมรอบด้วยรั้วไม้สูง 10 มม. หนา 10 มม. ปลายทั้งสองด้านของ ศาลา (Sala) ต่อด้วยพื้น เอียง ยาว 1,000 มม. เพื่อช่วยให้หุ่นยนต์อัตโนมัติเคลื่อนที่ขึ้นได้ (รูปประกอบ 5-6)
  3. แม่น้ำ (River Surface) ตั้งอยู่บริเวณกลางศาลา (Sala) เป็นพื้นยกระดับแขวนบนฐาน สามารถแกว่งไปมาได้ ด้วยน้ำหนักของกระทง (รูปประกอบ 7)
   1. แม่น้ำ (River Surface) เป็น พื้นยกระดับ ทำจาก ไม้ หนา 4 มม. กว้าง 700 มม. ยาว 2,400 มม. แขวนที่ระดับความสูง 280 มม. โดยวัดจากพื้นศาลา (Sala) ถึงจุดต่ำสุดของ พื้นยกระดับ พื้นยกระดับแขวนอยู่บน ลวด Stainless steel จำนวน 4 เส้นขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม. ยาว 350 มม. ทุกชิ้นส่วนของกลไกของแม่น้ำ River Surface ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำ River Surface หุ่นยนต์ทุกตัวไม่สามารถสัมผัสหรือแตะกับส่วนใดๆของแม่น้ำ River Surface
   2. ฝั่งน้ำ River Bank ทำจากรั้วไม้หนา 10 มม. มีความสูงวัดพื้นจากศาลา (Sala) 180 มม. รั้วมี 4 ด้านล้อมรอบแม่นำ้ River Surface ซึ่งฝั่งน้ำ (River Bank) นี้สามารถ ทาสี หรือ ตกแต่งให้เป็นเสมือนน้ำ หรือ แม่น้ำ ได้ (รูป ประกอบ 8-9)
  4. แต่ละทีมมี Start Zone 3 จุด คือ Automatic Start Zones 2 จุด และ Manual Start Zone 1 จุด แต่ละจุดเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 1,000 มม. Start Zone ของ ฝ่ายสีแดง เป็น สีแดง และ Start Zone ของ ฝ่ายสีน้ำเงิน เป็น สีน้ำเงิน
  5. จุดวางชิ้นงาน (Storage Points) และ จุดเตรียมการ (Preparation Points) ทำจาก ไม้ หรือ เหล็ก หรือ วัสดุแข็ง เป็น เสา (Poles) เพื่อใช้ในการเก็บ หรือ วางอุปกรณ์การแข่งขัน แต่ละเสา ของจุดวางชิ้นงาน Storage Points และจุดเตรียมการ (Preparation Points) ประกอบด้วย สองส่วน คือ ส่วนล่าง (Lower) และ ส่วนบน (Upper) โดย ส่วนล่าง (Lower) เป็นรูปทรง กระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. สูง 800 มม. ส่วนบน (Upper) เป็นทรงกระบอก ปลายเรียว โดยทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. มีความสูงทั้งหมด 100 มม. ปลาย ด้านบนสุดเป็นรูปโคนมีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน 40 มม. และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 60 มม. ที่ระยะ 30 มม. โดยวัดจากด้านบนสุด ปลายล่างของส่วนบน (Upper) เป็นรูปทรงกระบอก ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. อย่างไรก็ตาม ส่วนบนของเสาที่เป็น จุดวางชิ้นงาน (Storage Points) ของเปลวเทียน (Candle Light Flame) เป็นรูปทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 60 มม. สูง 35 มม. (รูปประกอบ 10-12)


3. รายละเอียดของกระทงและอุปกรณ์แข่งขันอื่นๆ

 1. ฐานต้นเทียน (Candle Bases) กลีบกระทง (Krathong Petals) ดอกไม้ (Flowers) ธูป (Joss Sticks) กระถางธูป (Joss Stick Pots) เปลวเทียน (Candle Light Flames) ที่ใช้ในการแข่งขันจัดหาโดย ผู้จัดการแข่งขัน (รูปประกอบ 14-19)
  1. ฐานต้นเทียนมีน้ำหนัก ประมาณ 800 ก.
  2. กลีบกระทงมีน้ำหนัก ประมาณ 250 ก.
  3. ดอกไม้มีน้ำหนัก ประมาณ 250 ก.
  4. ธูปมีน้ำหนัก ประมาณ 100 ก.
  5. เปลวเทียนมีน้ำหนัก ประมาณ 200 ก.
 2. กระทง (Krathong) ที่ประกอบเสร็จแล้วมีน้ำหนักรวมประมาณ 1,800 ก. (รูปประกอบ 13)
 3. พื้นผิวด้านบน (Upper Surface) ของฐานต้นเทียน (Candle Base) กลีบกระทง (Krathong Petal) ดอกไม้ (Flower) และ กระถางธูป (Joss Stick Pot) ทำด้วยแผ่นยาง หรือ พลาสติก หรือ กระดาษ แข็ง ตัดเป็นรูปโดนัท หนา 3 มม. พื้นผิวด้านบนมีสีชมพู สำหรับ ฝ่ายแดง และ มีสีฟ้า สำหรับ ฝ่ายน้ำเงิน
 4. พื้นผิวด้านล่าง (Lower Surface) ของ กลีบกระทง (Krathong Petal) ดอกไม้ (Flower) และ กระถางธูป (Joss Stick Pot) ทำด้วย แผ่นยาง หรือ พลาสติก หรือ กระดาษแข็ง ตัดเป็นรูปโดนัท หนา 3 มม. พื้นผิวมีสีชมพู สำหรับ ฝ่ายแดง และ มีสีฟ้า สำหรับ ฝ่ายน้ำเงิน
 5. กระทง (Krathong) ประกอบด้วย ฐานต้นเทียน (Candle Base) กลีบกระทง (Krathong Petal) และ ดอกไม้ (Flower) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  1. ฐานต้นเทียน (Candle Base) ประกอบด้วย 4 ส่วน (รูปประกอบ 14)
   1. ฐานทำด้วยไม้ หรือ พลาสติก หนา 4 มม. ตัดเป็นรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม.
   2. โฟมตัดเป็นรูปทรงกระบอกยึดติดกับฐาน มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 มม. และ เส้นผ่าน ศูนย์กลางภายนอก 500 มม. และมีความสูง 100 มม.
   3. พื้นผิวด้านบน (Upper Surface)
   4. เทียน (Candle) ยึดติดกับฐาน ทำจากท่อพลาสติกกลวงหรือไม้ มีความสูง 503 มม. วัดจากฐานที่ยึด และ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.ปลายด้านบนของ ต้นเทียน (Candle) ถูกปิดด้วยแผ่นวงกลมซึ่งถูกแบ่งครึ่งเป็นสีขาวและสีดำ ทำจาก ยาง หรือ ไม้ หรือ พลาสติก หรือ กระดาษแข็ง มีความหนา 4 มม. และ ส่วนด้าน ล่างของต้นเทียนสอดอยู่ในฝาครอบพลาสติกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม. และ ความหนา 5 มม. โดยฝาครอบพลาสติกยึดติดกับฐานด้วยสกรู
  2. กลีบกระทง (Krathong Petal) ทำจากโฟมรูปทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายใน 76 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 400 มม. สูง 100 มม. แกนกลางเป็น ท่อพลาสติกกลวงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76 มม. หนา 2 มม. และ สูง 100 มม. ยึดติดไว้เป็นแกนกลางเพื่อช่วยการสวม ด้านบนของกลีบกระทงปิดด้วย พื้นผิวด้านบน (Upper Surface) ตกแต่งด้วยกลีบกระทง 4 กลีบ ส่วนด้านล่างของ กลีบกระทงปิดด้วยพื้นผิวด้านล่าง (Lower Surface) (รูปประกอบ 15)
  3. ดอกไม้ (Flower) ทำจากโฟม ตัดเป็นรูปทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 76 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 280 มม. และมีความสูง 100 มม. มีท่อพลาสติกกลวงขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 76 มม. และ ความหนา 2 มม. และความสูง 100 มม. ยึดกับแกนกลาง เพื่อช่วยในการสวม มีรู 3 รู เพื่อไว้ใส่ ธูป โดยมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง 85 มม. ห่างกันทำมุม 120 องศา รูแต่ละรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 42 มม. แกนกลาง ของแต่ละรูมีท่อพลาสติก กลวงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42 มม. หนา 2 มม. และสูง 100 มม. ยึดติดไว้เพื่อให้ง่ายต่อ การสวมด้านบนของดอกไม้ ปิดด้วยพื้นผิวด้านบน ด้านล่างปิดด้วยพื้นผิวด้านล่าง (รูปประกอบ 16) แต่ละทีมสามารถประดับหรือตกแต่งส่วนที่เป็นดอกไม้ได้เพื่อความสวยงาม แต่ไม่สามารถใช้เพื่อเป็น ยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน
 6. ธูป (Joss Stick) ทำด้วยท่อพลาสติกกลวง หรือ ไม้ ความสูง 250 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 34 มม. ส่วนปลายทั้งสองด้านปิดด้วยแผ่นกลมทำจาก ยางหรือไม้หรือกระดาษแข็ง หนา 3 มม. ส่วนบนของธูป (Joss Stick) ทาสี แดง สำหรับ ฝ่ายแดง และ สีน้ำเงิน สำหรับ ฝ่ายน้ำเงิน (รูปประกอบ 17)
 7. กระถางธูป (Joss Stick Pot) ทำจากโฟมตัดเป็นรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 76 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 280 มม. และสูง 100 มม. ตรงแกนกลางมีท่อพลาสติกกลวงเส้นผ่าน ศูนย์กลางภายนอก 76 มม. หนา 2 มม. และสูง 100 มม. ยึดไว้เพื่อช่วยในการสวม มีรู 3 รู เพื่อใส่ธูป (Joss Stick) มีระยะห่างจากศูนย์กลาง 85 มม. และทำมุมห่างกัน 120 องศา รูแต่ละรูมีเส้นผ่าน ศูนย์กลางภายใน 42 มม. มีท่อพลาสติกกลวงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42 มม. และหนา 2 มม. ความสูง 100 มม. ยึดกับแกนกลางของแต่ละรู เพื่อง่ายต่อการสวม ด้านบนของกระถางธูป (Joss Stick Pot) ปิดด้วย พื้นผิวด้านบน (Upper Surface) ด้านล่างของกระถางธูป (Joss Stick Pot) ปิดด้วย พื้นผิวด้านล่าง (Lower Surface) กระถางธูป (Joss Stick Pot) มีน้ำหนักทั้งหมดประมาณ 250 ก. (รูปประกอบ 18)
 8. เปลวเทียน (Candle Light Flame) ประกอบด้วย 2 ส่วน (รูปประกอบ 19)
  1. ส่วนฐานเป็นรูปทรงกระบอกทำจากท่อพลาสติกกลวง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 76 มม. สูง 55 มม. และหนา 2 มม. ด้านบนทำจากท่อพลาสติกปิดด้วยแผ่นวงกลมทำจากพลาสติกหนา 3 มม.
  2. เปลวไฟ (Flame) ทำจาก โฟม พลาสติก ยาง กระดาษ หรือ ไฟเบอร์กลาส ที่มีลักษณะเป็นรูปโคน สูง 100 มม.


4. เกมการแข่งขัน

 1. ระยะเวลาของการแข่งขัน
  1. การแข่งขันแต่ละครั้งใช้เวลา 3 นาที
  2. กรณีต่อไปนี้ การแข่งขันจะสิ้นสุดลง ก่อนหมดเวลา 3 นาที
   1. เมื่อมีการ "ลอยกระทง" ได้สำเร็จ
   2. เมื่อมีการเกิดถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน (Disqualification)
   3. เมื่อกรรมการเห็นว่าการแข่งขันไม่สามารถดำเนินต่อไปได้
 2. การเตรียมหุ่นยนต์
  1. มีเวลา 1 นาที ในการเตรียมหุ่น ก่อนเริ่มการแข่งขัน
  2. สมาชิกในทีม 3 คนเท่านั้น ที่เข้าไปช่วยในการเตรียมหุ่นยนต์
  3. ทีมใดที่ไม่สามารถทำการเตรียมหุ่นได้ภายในเวลา 1 นาที ที่กำหนดให้ดำเนินต่อได้เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น
 3. การปล่อยหุ่นยนต์ และ สมาชิกในทีมเมื่อเริ่มการแข่งขัน
  1. หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) ต้อง เริ่มต้นในเขต Manual Start Zone
  2. หุ่นยนต์อัตโนมัติ 1 (Automatic Robot 1) ต้องเริ่มในเขต Automatic 1 Start Zone
  3. หุ่นยนต์อัตโนมัติ 2 (Automatic Robot 2) ต้องเริ่มในเขต Automatic 2 Start Zone
  4. หลังจากเริ่มปล่อยหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) สมาชิกทีมที่ปล่อยหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) ตัวนั้นจะต้องออกจากสนามแข่งขัน (Game Field) ทันที


5. ภารกิจการแข่งขัน และข้อบังคับทั่วไป

เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น แต่ละทีมต้องทำภารกิจต่อไปนี้

 1. หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) ต้องหยิบกระถางธูป (Joss Stick Pots) 3 กระถางนำไปวางไว้ที่ เสา (Poles) ต้นใดก็ได้ในเขต Common Zone กระถางธูป (Joss Stick Pots) 3 กระถาง ประกอบด้วย 2 กระถางที่เป็นฝ่ายของตนเอง และอีก 1 กระถางเป็นของฝ่ายตรงข้าม ภารกิจนี้หุ่นยนต์บังคับด้วยมือต้อง ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จก่อนเป็นลำดับแรก มิฉะนั้น หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) จะไม่อนุญาตให้ ทำภารกิจอื่นใดต่อจากนี้ได้ เช่นเดียวกันกับหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) ทุกตัวก็ไม่สามารถ ทำการสตาร์ทได้
 2. หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) นำ ฐานต้นเทียน (Candle Base) ไปวางที่จุดตกแต่ง (Decoration Point) บนศาลา (Sala)
 3. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) นำกลีบกระทง (Krathong Petals) และ ดอกไม้ (Flowers) จากจุดวางชิ้นงาน (Storage Points) ไปวางไว้ที่ จุดเตรียมการ (Preparation Points) โดยที่หุ่นยนต์ต้องอยู่บนพื้นสนามด้านล่างศาลาเท่านั้น
 4. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) เคลื่อนที่ขึ้นไปบนศาลา (Sala) และนำกลีบกระทง (Krathong Petal) วางลงบนฐานต้นเทียน (Candle Base) ณ จุดตกแต่ง (Decoration Point) จากนั้น วางดอกไม้ (Flower) ลงบนกลีบกระทง
 5. หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) นำธูป (Joss Sticks) ที่เป็นของฝ่ายตนเอง โดยดูจากสีของธูป จากบริเวณ Common Zone แล้วนำไปเสียบในรู 3 รู ของกระทง (Krathong) ที่วางอยู่บนศาลา (Sala) โดยในระหว่างการเสียบธูป (Joss Sticks) ลงในกระทง (Krathong) หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) สามารถสัมผัสกับกระทง (Krathong) ได้ ณ จุดตกแต่ง (Decoration Point)
 6. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) นำ กระทง (Krathong) ที่ประกอบเสร็จแล้วนำไปปล่อยลงบน แม่น้ำ (River Surface) โดยห้ามมิให้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของหุ่นยนต์อัตโนมัติสัมผัสกับ แม่น้ำ (River Surface) ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
 7. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) เท่านั้น ที่สามารถนำเปลวเทียน (Candle Light Flame) ไปปล่อยสวมลงบนเทียน (Candle) ในกระทง (Krathong) ที่ประกอบสำเร็จแล้วที่ลอยอยู่บนแม่น้ำ (River Surface) โดยห้ามมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์สัมผัสกับกระทง (Krathong) ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำ (River Surface) ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
 8. ในกรณีที่เปลวเทียน (Candle Light Flame) อันใดอันหนึ่งหล่นลงบนสนามแข่งขัน (Game Field) เปลว เทียน (Candle Light Flame) นั้นไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
 9. ในกรณีที่ทำกระถางธูป (Joss Stick Pots) หรือ ธูป (Joss Sticks) หรือ ฐานต้นเทียน (Candle Bases) หล่นในสนามแข่ง (Game Field) ของฝ่ายตนเองรวมถึงพื้นที่อากาศด้านบน หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) สามารถนำ กลับมาใช้ได้อีก
 10. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) สามารถทำภารกิจของ หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) ได้
 11. หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) ได้ ภายหลังจากการทำภารกิจ วางกระถางธูป (Joss Stick Pots) ทั้งสามอันในบริเวณ Common Zone สำเร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับการอนุญาตจากกรรมการ การปรับเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติ ต้องทำในเขต Automatic Starting Zones เท่านั้น เมื่อหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) เปลี่ยน สถานะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) แล้วห้ามมิให้เปลี่ยนกลับคืนเป็นหุ่นบังคับด้วยมือ (Manual Robot) ได้อีก
 12. ถ้าการประกอบกระทง (Krathong) ไม่สำเร็จ จะไม่มีคะแนนในการปล่อยกระทง (Krathong) ลงบน แม่น้ำ (River Surface) และหากปล่อยเปลวเทียน (Candle Light Flame) ลงบนฐานต้นเทียน (Candle Base) ของกระทง (Krathong) ที่ประกอบไม่สำเร็จ ก็จะไม่มีคะแนนเช่นเดียวกัน
 13. กรณีที่ทํา กลีบกระทง (Krathong Petals), ดอกไม้ (Flowers), ธูป (Joss Sticks), กระถางธูป (Joss Stick Pots) หรือ ฐานต้นเทียน (Candle Base) หล่น อุปกรณ์การแข่งขันเหล่านั้นจะถูกนํากลับไปวางไว้ ณ จุดวางชิ้นงาน (Storage Points) ของฝ่ายตนเอง


6. การขอ Retries หุ่นยนต์

 1. การขอ Retry ทำได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากกรรมการเท่านั้น
 2. สมาชิกในทีมสามารถสัมผัสกับตัวหุ่นยนต์ได้ ขณะทำการขอ Retry
 3. การขอ Reties สามารถทำได้ไม่จำกัด
 4. การ Retry ของหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) ทำได้ที่เขต Manual Start Zone เท่านั้น
 5. การ Retry ของหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) ทำได้ที่เขต Automatic 1 Start Zone หรือ Automatic 2 Start Zone
 6. ระหว่างการ Retry สมาชิกในทีมสามารถขอกรรมการให้นำกลีบกระทง หรือ ดอกไม้ ที่หล่นบนพื้น กลับไปวางไว้ที่ตำแหน่งก่อนหน้าที่ชิ้นงานนั้นหล่น คือจุดวางชิ้นงาน (Storage points) หรือ จุดเตรียมการ (Preparation points) ส่วนคะแนนยังคงเดิม
 7. ระหว่างการ Retry ทีมสามารถขอให้กรรมการนำกระทงที่ประกอบเสร็จแล้วที่หล่นในสนามระหว่าง การนำไปลอยบนแม่น้ำ (River Surface) นำกลับไปวางยังจุดตกแต่ง (Decoration Point) ได้ โดยคะแนน ยังคงเดิม
 8. ระหว่างการขอ Retry ทีมสามารถนำชิ้นส่วนกระทงที่ยังค้างอยู่บนตัวหุ่นยนต์ กลับไปที่เขต Start Zones ได้ แต่ขนาดของหุ่นยนต์แต่ละตัว และชิ้นงานที่อยู่บนตัวหุ่นยนต์ ในบริเวณ Start Zone จะต้องเป็นไปตามข้อ 8.5 และ 8.6 มิฉะนั้นจะถือว่าชิ้นงานนั้นหล่นบนพื้น
 9. ในระหว่างการถือกระถางธูปไปยัง Common Zone หากหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) ทำ กระถางธูป (Joss Stick Pots) หล่นบนพื้นสนาม สมาชิกในทีมสามารถนำกระถางธูป (Joss Stick Pots) กลับไปยังจุดวางชิ้นงาน (Storage Points) ของกระถางธูป (Joss Stick Pots) ได้ ซึ่งกรณีนี้ต้องทำการขอ Retry ก่อน
 10. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) ไม่อนุญาตให้วางกลีบกระทง (Krathong Petals) หรือ ดอกไม้ (Flowers) ที่จุดเตรียมการได้ (Preparation Points) ในขณะที่อยู่บนศาลา (Sala) การกระทำนี้จะถือว่า ผิดกติกาและต้องขอ Retry กลีบกระทง (Krathong Petals) และ ดอกไม้ (Flowers) ที่ถูกวางบนจุด เตรียมการ (Preparation Points) ด้วยวิธีนี้จะถูกนำกลับไปวางที่จุดวางชิ้นงาน (Storage Points)
 11. ระหว่างการปล่อยกระทง (Krathong) ลงในแม่น้ำ (River Surface) หากส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ อัตโนมัติ (Automatic Robots) หรือกระทง (Krathong) ที่ถืออยู่บนหุ่นยนต์สัมผัสกับแม่น้ำ (River Surface) ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม กรณีนี้ถือว่ากระทำผิดกติกา (Violations) และต้องทำการขอ Retry ทีมต้องทำการเริ่มต้นการทำงานใหม่ของหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) ที่เขต Automatic Start Zones และ กรรมการจะนำกระทง (Krathong) ที่จะปล่อยลงแม่นำ้แล้ว ออกจาก สนามแข่งขันและไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
 12. ระหว่างการปล่อยเปลวเทียน (Candle Light Flame) บนเทียน (Candle) ในกระทง (Krathong) ที่ ตกแต่งเสร็จแล้วขณะลอยอยู่บนแม่นำ้ (River Surface) หากส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) หรือ เปลวเทียน (Candle Light Flame) ที่ถือโดยหุ่นยนต์ไปสัมผัสกับเทียน (Candle) หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทง (Krathong) หรือแม่นำ้ (River Surface) ทั้งโดยทางตรงและ ทางอ้อม จะถือว่า ผิดกติกา โดยทีมต้องนำหุ่นยนต์ตัวนั้น และหุ่นยนต์ตัวอื่นที่ถือเปลวเทียน (Candle Light Flame) อยู่ กลับไปเริ่มต้นการทำงานใหม่ ในเขต Automatic Start Zones หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) ที่ยังถือเปลวเทียน (Candle Light Flame) อยู่ในขณะทำผิดกติกานี้สามารถนำ เปลวเทียน (Candle Light Flame) ไปยังจุด Automatic Start Zone ด้วยได้ อย่างไรก็ตามขนาดของ หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) และ เปลวเทียน (Candle Light Flame) ในเขต Automatic Start Zone ยังต้องเป็นไปตามกติกาข้อ 8.5 มิฉะนั้น เปลวเทียน (Candle Light Flame) จะต้องถูกนำ กลับไปยังจุดวางชิ้นงาน (Storage Points) ของเปลวเทียน (Candle Light Flame)
 13. ห้ามมิให้ หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) ตัวใดตัวหนึ่ง ถือเปลวเทียน (Candle Light Flame) และกระทง (Krathong) ที่ประกอบเสร็จแล้วพร้อมกันบนตัวหุ่นยนต์ การกระทำนี้จะถือว่าผิดกติกา (Violations) และต้องทำการ Retry เปลวเทียน (Candle Light Flame) จะถูกนำกลับไปวางที่จุดวาง ชิ้นงาน (Storage Points) ของเปลวเทียน และกระทง (Krathong) ที่ประกอบสำเร็จแล้วจะถูกนำกลับ ไปวางที่จุดตกแต่ง (Decoration Point)
 14. การเปลี่ยนยุทธศาสตร์การแข่งขันในขณะขอ Retry สามารถกระทำได้


7. การตัดสินผู้ชนะ

 1. ทีมแรกที่หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) สามารถนำเปลวเทียนไปปล่อยสวมลงบนกระทงที่ ตกแต่งเรียบร้อยแล้วที่ลอยอยู่บนแม่น้ำ (River Surface) จะเป็นฝ่ายชนะ เรียกว่า “ลอยกระทง” การ แข่งขันยุติลง
 2. ถ้าไม่มีทีมใดสามารถทำ “ลอยกระทง” ได้สำเร็จภายในเวลา 3 นาที การตัดสินแพ้-ชนะ จะพิจารณาจาก คะแนน ทีมที่ทำคะแนนได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ การให้คะแนนอธิบายได้ดังนี้
  1. หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) ต้องนำกระถางธูป (Joss Stick Pots) 3 กระถาง จากจุด วางชิ้นงาน (Storage Points) ของกระถางธูป ไปวางบนเสา (Poles) 3 ต้น ต้นใดก็ได้ในเขต Common Zone ได้สำเร็จ [18 คะแนน] (ธูปดอกละ 2 คะแนน)
  2. หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) นำ ฐานต้นเทียน (Candle Base) ไปวางที่จุดตกแต่ง (Decoration Point) ได้สำเร็จ [12 คะแนน]
  3. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) สามารถหยิบกลีบกระทง (Krathong Petals) 2 ชิ้น และ ดอกไม้ (Flowers) 2 ชิ้น และนำไปวางที่ จุดเตรียมการ (Preparation Point) จำนวน 4 ตำแหน่งได้ สำเร็จ [40 คะแนน] (ชิ้นงานละ 10 คะแนน)
  4. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) สามารถประกอบกลีบกระทง (Krathong Petal) ลงบน เทียน (Candle) ณ จุดตกแต่ง (Decoration Point) ได้สำเร็จ [10 คะแนน]
  5. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) สามารถประกอบดอกไม้ (Flower) ลงบนกลีบกระทง (Krathong Petal) ณ จุดตกแต่ง (Decoration Point) ได้สำเร็จ [10 คะแนน]
  6. หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) สามารถนำธูป (Joss Sticks) 3 ดอกไปเสียบลงในรู 3 ทั้ง 3 บนกระทง (Krathong) ณ จุดตกแต่ง (Decoration Point) ได้สำเร็จ [30 คะแนน] (ธูปดอกละ 10 คะแนน)
  7. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) สามารถปล่อยกระทง (Krathong) ที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ลงบนแม่น้ำ (River Surface) ได้สำเร็จ [30 คะแนน]
  8. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) สามารถนำเปลวเทียน (Candle Light Flame) และไป ปล่อยลงบนยอดสุดของเทียน (Candle) ในกระทง (Krathong) ที่ลอยอยู่บนแม่น้ำ (River Surface) ได้สำเร็จ และเปลวเทียนจะต้องวางอยู่บนยอดเทียนอย่างน้อย 3 วินาที [50 คะแนน]
 3. ผลการแข่งขัน
  1. ผลการแข่งขันจะประกาศภายหลังจากจบการแข่งขัน 3 นาที และกรรมการทำการตรวจสอบภารกิจ ที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
  2. การแข่งขันสิ้นสุดลงเมื่อ
   1. หมดเวลา 3 นาที
   2. ทีมใดทีมหนึ่ง ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน (Disqualification)
   3. ทีมใดทีมหนึ่งสามารถทำ “ลอยกระทง” ได้สำเร็จ
  3. คะแนนรวมทั้งหมด 300 คะแนน จะให้กับทีมที่ทำ “ลอยกระทง” ได้สำเร็จ
  4. ก่อนกระทำการ “ลอยกระทง” ได้สำเร็จ แต่ละทีมสามารถประกอบกระทง (Krathong) และนำไป ปล่อยลงบนแม่นำ้ (River surface) ได้มากกว่า 1 ชุด


8. ข้อควรระวังในการออกแบบหุ่นยนต์และการพัฒนา

 1. แต่ละทีมแข่งขันแนะนำให้สร้างหุ่นยนต์ 3 ตัวประกอบด้วย หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) 1 ตัว และหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) 2 ตัว
 2. ห้ามมิให้หุ่นยนต์แต่ละตัวแตกตัวเป็นหุ่นตัวย่อย หรือ เชื่อมต่อกันด้วยสาย
 3. อนุญาตให้มีการติดต่อกันระหว่างหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) เท่านั้น ซึ่งห้ามใช้การติดต่อทาง คลื่นวิทยุหรือแบบไร้สาย
 4. หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน จะต้องสร้างด้วยผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน
 5. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot)
  1. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) แต่ละตัวจะต้องทำงานแบบอัตโนมัติหลังจากที่เปิดสวิทช์ ทำงานด้วยสมาชิกในทีม
  2. ในบริเวณ Automatic Start Zone หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) จะต้องมีขนาดไม่เกิน 1,000 มม. x 1,000 มม. สูงไม่เกิน 1,400 มม. ไม่มีข้อกำหนดของขนาดภายหลังที่เกมการแข่งขัน เริ่มต้นขึ้น
 6. หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot)
  1. หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) ควบคุมด้วยสมาชิกในทีมโดยสามารถควบคุมผ่านสาย ควบคุม หรือ แสงอินฟราเรด หรือ รังสีที่มองเห็น หรือ ระบบควบคุมด้วยเสียง ได้ ห้ามใช้การควบคุม ผ่านคลื่นวิทยุไร้สาย ห้ามผู้ควบคุมขึ้นไปนั่งควบคุมบนตัวหุ่นยนต์
  2. กรณีการควบคุมผ่านสายควบคุม ความยาวของสายควบคุมอยู่ระหว่าง 1,000 มม. ถึง 3,000 มม. โดยสายควบคุมหุ่นยนต์จะต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1,000 มม.
  3. ในเขตพื้นที่ Manual Start Zone หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) ต้องมีขนาดไม่เกินไป กว่า 1,000 มม. x 1,000 มม. สูงไม่เกิน 1,400 มม. หุ่นยนต์สามารถขยายตัวออกได้ไม่เกินขนาดใน รูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,000 มม. เมื่อมองจากด้านบน
 7. น้ำหนักของหุ่นยนต์
  1. น้ำหนักรวมของหุ่นยนต์ทุกตัวและอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการแข่งขันต้องไม่เกิน 50 กก. อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่สำรองที่มีขนาด และน้ำหนักเดียวกันมิได้นำมาคิดรวม
 8. แหล่งพลังงานของหุ่นยนต์
  1. แต่ละทีมต้องเตรียมแหล่งพลังงานมาเอง
  2. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในหุ่นยนต์แต่ละตัวห้ามเกิน 24 V
  3. ความดันของลมอัดที่ใช้ห้ามมิให้เกิน 6 bar
  4. ผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิในการห้ามใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เห็นว่าไม่ปลอดภัย
 9. รายละเอียดความปลอดภัย
  1. ห้ามการใช้วัตถุไวไฟ ระเบิด หรือ สารเคมีที่เป็นอันตราย
  2. กรณีที่ใช้แสงเลเซอร์จะต้องใช้ใน Class 2 หรือต่ำกว่า ในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ จะต้องใช้ ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน โดยเฉพาะลำแสง จะต้องไม่ฉายตกกระทบดวงตาของผู้เข้าชม
 10. การตรวจสอบหุ่นยนต์
  1. การตรวจสอบหุ่นยนต์จะทำก่อนการ Test run ล่วงหน้า 1 วันก่อนการแข่งขัน และก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นทีมที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะไม่อนุญาตให้ทำการ Test run หรือทำการแข่งขัน
  2. รายละเอียดของการตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบต่อไป


9. การกระทำผิดกติกา (Violations)

กรณีที่มีการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น คะแนนจะถูกตัด 20 คะแนนทันที และถ้ามีการเกิดขึ้นต่อเนื่อง คะแนนจะถูกตัด 20 คะแนน ทุกๆ 3 วินาที การถูกตัดคะแนนแต่ละครั้ง จะพิจารณาว่าเป็นจำนวนครั้งที่ทำผิด กติกา ทีมใดที่ทำผิดกติกา 3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน (Disqualification) การทำผิดกติกามีดังต่อไปนี้

 1. ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ หรือ ชิ้นงานที่หุ่นยนต์ถืออยู่ ยื่นล้ำออกจากสนามแข่งขันหรือพื้นที่อากาศด้าน บนของสนามแข่งขัน
 2. ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ หรือ ชิ้นงานที่หุ่นยนต์ถืออยู่ ยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามหรือพื้นที่ อากาศด้านบนของฝ่ายตรงข้าม
 3. ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) หรือ ชิ้นงานที่หุ่นยนต์ถืออยู่ ยื่นล้ำเข้าไปใน บริเวณแม่นำ้ (River Surface) หรือพื้นที่อากาศด้านบนของแม่น้ำ (River Surface)
 4. ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) สัมผัสกับหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 5. ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ หรือ ชิ้นงานที่หุ่นยนต์ถืออยู่ เป็นสาเหตุในการขัดขวางการทำงานในบริเวณ Common Zone
 6. ผู้ควบคุมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) บังคับให้หุ่นยนต์กีดขวางหรือก่อให้เกิดความยากลำบาก ในการทำงาน กับทีมฝ่ายตรงข้ามขณะวาง กระถางธูป ในบริเวณ Common Zone
 7. ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) สัมผัสกับแม่น้ำ (River Surface) โดยเฉพาะ ในขณะที่กำลังปล่อยกระทง (Krathong) ที่ตกแต่งเสร็จแล้วลงบนแม่น้ำ (River Surface) ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม
 8. ส่วนใดส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) สัมผัสกับกระทง (Krathong) ที่ลอยอยู่ใน แม่น้ำ (River Surface) โดยเฉพาะในขณะที่กำลังปล่อย เปลวเทียน (Candle Light Flame) ลงบน เทียน (Candle) ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
 9. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) ที่ถือเปลวเทียน (Candle Light Flame) และกระทง (Krathong) ที่ตกแต่งเสร็จแล้วในขณะเดียวกันกัน
 10. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) วางกลีบกระทง (Krathong Petals) หรือ ดอกไม้ (Flowers) ที่ จุดเตรียมการ (Preparation Points) ขณะอยู่บนศาลา (Sala)
 11. การกระทำอื่นๆ ที่ผิดไปจากกติกาการแข่งขันที่ไม่ได้กล่าวไว้ใน การถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน (Disqualification) จะถือว่า เป็นการกระทำผิดกติกา (Violations)


10. การถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน (Disqualification)

ทีมจะถูกตัดสิทธ์ิจากการแข่งขัน (Disqualified) หากมีการกระทำดังต่อไปนี้

 1. ทีมที่ทำลายสนามแข่งขัน (Game field) หรือทำลายอุปกรณ์การแข่งขันรวมถึงทำลายอุปกรณ์ของ หุ่นยนต์ฝ่ายตรงข้าม
 2. ทีมที่แสดงให้เห็นถึงความไม่มีน้ำใจนักกีฬา
 3. ทีมที่ไม่เชื่อฟังคำสั่ง คำเตือน ของกรรมการ
 4. ทีมที่กระทำการ False Start จำนวน 3 ครั้ง ในการแข่งขันครั้งหนึ่ง
 5. ทีมที่มีการกระทำผิดกติกา (Violations) 3 ครั้ง ในการแข่งขันครั้งหนึ่ง


11. ความปลอดภัยของหุ่นยนต์

 1. หุ่นยนต์ทุกตัวจะต้องถูกออกแบบและสร้างไม่ให้มีอันตรายต่อทุกๆคนในสนามแข่งขัน
 2. หุ่นยนต์ทุกตัวจะต้องถูกออกแบบและสร้างที่ไม่ทำอันตรายต่อฝ่ายตรงข้ามหรือสนามแข่งขัน


12. ทีมที่เข้าแข่งขัน

 1. ตัวแทนประเทศละ 1 ทีม กรณีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้สิทธิส่งได้ 2 ทีม
 2. ใน 1 ทีมประกอบด้วยนักศึกษา 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนทั้งหมดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา/อาชีวศึกษาเดียวกัน นักศึกษา 3 คนในทีมจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น
 3. นอกเหนือไปกว่านั้น Pit crews 3 คนสามารถกช่วยปรับหุ่นยนต์ในบริเวณ Pit area และช่วยยกหุ่นไปยัง สนามแต่ไม่สามารถร่วมการแข่งขัน โดย Pit crew จะต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษา/อาชีวศึกษาเดียวกัน (ในการแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น อนุญาตให้มีจำนวน Pit crew 6 คน)
 4. ห้ามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน


13. เรื่องอื่นๆ

 1. กฎข้อบังคับใดๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ในคู่มือ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ
 2. น้ำหนักและขนาดอื่นๆของสนามรวมถึงอุปกรณ์ที่กล่าวไว้ในคู่มือนี้มีค่าความผิดพลาด ± 5% ถ้ามิได้ กล่าวไว้ อย่างไรก็ตาม น้ำหนักของหุ่นยนต์ที่กล่าวไว้ในหนังสือคู่มือฉบับนี้ ถือเป็นค่าสูงสุดแล้ว ห้ามมิให้เกินไปกว่าที่กำหนดไว้
 3. คำถามทุกคำถามสามารถค้นหาคำตอบได้ที่ http://www.aburobocon2011.com โดยจะมี FAQ อธิบายเพิ่มเติม
 4. การแจ้งถึงการเปลี่ยนกฎข้อบังคับจะแจ้งทาง web site
 5. กรรมการมีสิทธิ์ขอคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องความปลอดภัยเมื่อหุ่นยนต์มีข้อน่าสงสัย
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 กันยายน 2010 เวลา 21:05 น.