ดาวน์โหลด PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2010 เวลา 12:39 น.

&qu

เนื้อหาชนิดของไฟล์ขนาดของไฟล์
2 Swinging River Surfaces [NEW] MP4 ot;right">5.6 MB
Red and Blue Dropping on River Surface [NEW] MP4 15.0 MB
Red Dropping on River Surface [NEW] MP4 13.9 MB
Blue Dropping on River Surface [NEW] MP4 13.9 MB
กติกาการแข่งขัน [ภาษาอังกฤษ] (ความ ละเอียดสูง)[NEW] PDF 22,267,541 ไบต์
กติกาการแข่งขัน [ภาษาไทย] (ความละเอียดสูง)[NEW] PDF 22,342,374 ไบต์
กติกาแก้ไขเพิ่มเติม [English] [NEW] PDF 71,311 bytes
กติกาแก้ไขเพิ่มเติม [ไทย] [NEW] PDF 105,034 bytes
ภาพเคลื่อนไหว (ความละเอียดสูง) MOV 496,870,637 ไบต์
ภาพเคลื่อนไหว (ความละเอียดต่ำ) M4V 52,526,924 ไบต์
ภาพเคลื่อนไหว [เฉพาะกฎกติกา] (ความละเอียดสูง) MOV 247,429,609 ไบต์
ภาพเคลื่อนไหว [เฉพาะกฎกติกา] (สำหรับเดสก์ท็อป) M4V 25,116,798 ไบต์
ภาพเคลื่อนไหว [เฉพาะกฎกติกา] (สำหรับไอโฟน) M4V 20,861,168 ไบต์