คู่มือโดยสรุป PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2010 เวลา 05:54 น.
  1. แต่ละทีมควรใช้หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) 1 ตัว และ หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) 1 หรือ 2 ตัว
  2. หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) นำกระถางธูป (Joss Stick Pots) ไปวางในเขต Common Zone
  3. หุ่นยนต์อัตโนมัติ นำกลีบกระทง (Krathong Petals) และ ดอกไม้ (Flowers) ไปวาง ณ จุด เตรียมการ (Preparation Points) ในขณะที่หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ นำฐานต้นเทียน (Candle Base) ไปวาง ณ จุด ตกแต่ง (Decoration Point)
  4. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) ขึ้นไปบนศาลา (Sala) และประกอบกระทง โดยหยิบกลีบกระทง (Krathong Petal) และ ดอกไม้ (Flower) นำไปวางสวมใส่ลงบนฐานต้นเทียน (Candle Base)
  5. หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ (Manual Robot) นำธูป 3 ดอก จากเขต Common Zone ไปใส่ลงในกระทงที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  6. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robots) ยกกระทง (Krathong) ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อย และนำไปปล่อยลงบนแม่น้ำ (River Surface)
  7. หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Robot) นำเปลวเทียน (Candle Light Flame) และปล่อยลงบนเทียน (Candle) ในกระทงที่ลอยอยู่ในน้ำ ในกรณีนี้ เป็นการสิ้นสุดการแข่งขัน เรียกว่า “ลอยกระทง”
  8. ในกรณีที่ไม่มีทีมใดสามารถทำ “ลอยกระทง” ได้ จะตัดสินผู้ชนะโดยคะแนน
  9. เวลาการแข่งขัน 3 นาที